Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Clifford Electronics Benelux BV (“Clifford”).

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Clifford persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Clifford zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Clifford bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden Van Gegevensverwerking

Clifford verzamelt en verwerkt, met behulp van Google Analytics, gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. Deze statistische gegevens worden maximaal 38 maanden bewaard, waarna deze automatisch verwijderd worden.

Gevoelige Informatie

Clifford tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Clifford wel gevoelige persoonsgegevens verzameld, zullen deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarnaast is de website van Clifford voorzien van een SSL certificaat om gegevens uitwisseling versleuteld te laten plaatsvinden. De gegevens die middels formulieren op de website verzameld worden, zijn beveiligd middels dit SSL certificaat.

Cookies

Clifford kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren. Deze gegevens worden via Google Analytics verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Wij tonen geen cookiemelding op de website omdat wij alleen de standaard functionaliteit van Google Analytics gebruiken voor het verzamelen van gegevens.

Internetsites Van Derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uw Rechten

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij via onze website verzamelen, vergetelheid en dataportabiliteit. Concreet is dit beperkt tot de statistische gegevens die worden verzameld via Google Analytics. Als wij uw gegevens hebben verzameld met als het doel het uitvoeren van een overeenkomst, dan zijn uw rechten verder beschreven in de Algemene Voorwaarden die onderdeel zijn van de overeenkomst. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht u daar aanleiding toe zien.

Contact Opnemen Met Clifford

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@clifford.nl of per gewone post:

Clifford Electronics Benelux B.V.
Madridstraat 41-43
1175 RK Lijnden

Wijzigingen Privacy Statement

Clifford behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.