Meeste schade aan auto’s veroorzaakt door parkeren

11 mei 2015

Onderzoek Allianz: meeste schade aan auto’s veroorzaakt door parkeren en manoeuvreren. Fouten die gemaakt worden tijdens het parkeren en manoeuvreren met de auto zijn goed voor 40% van alle ongelukken waarbij autoschade ontstaat.

In acht van de tien gevallen ontstaat een ongeluk terwijl een bestuurder de auto uit de parkeerplaats manoeuvreert. Vooral voor bestuurders van 65 jaar of ouder blijkt parkeren en manoeuvreren een kunst, zij veroorzaken drie keer zoveel ongelukken als bestuurders tussen de 25 en 64 jaar. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek van het Allianz Centrum voor Techniek en auto-onderdelenfabrikant Continental AG naar parkeerhulpsystemen en ongelukken die plaatsvinden tijdens parkeren en manoeuvreren. Aan dit internationale onderzoek ligt een analyse van 3.500 auto-ongelukken ten grondslag.

Achteruit parkeren en letselclaims
Ruim 40% van alle aansprakelijkheidsclaims kwam voort uit schades door auto’s die een stilstaande auto raakten tijdens onzorgvuldig achteruit parkeren. Verder toont het onderzoek aan dat een ongeluk, als gevolg van onzorgvuldig parkeren en manoeuvreren, in 4% van de gevallen resulteert in een letselclaim. Letselschade ontstaat vaak bij achteruitrijden. Voetgangers van 65 jaar of ouder werden hierbij, in twee derde van de gevallen, het zwaarst getroffen.

Bestelwagens vaak betrokken bij ongelukken
Bestelwagens en SUV’s zijn relatief vaak betrokken bij parkeer- en manoeuvreerongelukken. Bestuurders daarvan zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% meer ongelukken dan bestuurders van kleinere auto’s. De toename van het aantal ongelukken dat ontstaat tijdens parkeren en manoeuvreren wordt onder andere toegeschreven aan het formaat van voertuigen. Deze worden steeds groter en langer. Ook de continue verstedelijking veroorzaakt de toename van het aantal ongelukken. Steden zijn steeds dichter bevolkt waardoor verkeersdrukte en de kans op verkeersongelukken stijgt.

Beperkt oog voor gevaar
Ook bevestigt het onderzoek dat het nut van de huidige parkeerhulpsystemen nog te beperkt is. Omdat deze systemen nog vaak geen rekening houden met de zijkant van auto’s, zien bestuurders gevaar over het hoofd. Bestuurders vertrouwen te veel op het parkeerhulpsysteem van hun auto waardoor zij niet adequaat reageren op onverwachte situaties. Allianz trekt in het onderzoeksrapport de conclusie dat parkeerhulpsystemen vandaag de dag nog te weinig bijdragen aan de vermindering van ongevallen en het verlagen van schadelasten.

Lagere schadelast door zelfrijdende auto’s
Sjoerd Laarberg, CEO Allianz Nederland, heeft vertrouwen in de verdere innovatie van parkeerhulpsystemen en andere zogenaamde adaptieve systemen. Hij voorspelt dat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto op termijn bijdraagt aan minder ongevallen en letselschade, resulterend in een lagere schadelast. “Om voorbereid te zijn op zelfrijdende auto’s op onze wegen, vertalen wij technische ontwikkelingen in de automotive branche continu naar onze producten en diensten. Zo biedt Allianz nu en in de toekomst wat klanten nodig hebben. Een op zonne-energie rijdende auto die Allianz vorig jaar verzekerde is een voorbeeld van zo’n technologische ontwikkeling waar Allianz op inspeelt.” Laarberg heeft de volgende uitdaging voor zijn maatschappij al voor ogen: “Het verzekeren van de eerste volledig zelfrijdende auto.”

Bron: Autolease Wereld