Cooperative Adaptive Cruise Control

25 februari 2010

A270 Demo: minder spookfiles door communicatie?

In februari 2010 deed TNO een proef op de A270 bij Helmond om te kijken of spookfiles kunnen worden voorkomen. Spookfiles ontstaan doordat weggebruikers ineens remmen of van rijbaan veranderen. Er is dan sprake van het harmonica-effect of het schokgolfeffect (zie film 1). In de proef onderzoekt TNO of coöperatief rijden deze effecten kan voorkomen.

Mobileye van Clifford

Bij coöperatief rijden ‘communiceren’ auto’s met elkaar door middel van communicatieapparatuur. Wij ondersteunden dit experiment door deze apparatuur te leveren.
Wij voorzagen de deelnemende voertuigen van een Mobileye camera, een high-tech camera die constant de weg voor het voertuig analyseert en de afstand tot andere voertuigen bepaalt. De binnengekomen informatie wordt geanalyseerd en doorgegeven aan de Adaptive Cruise Control.

De proef

Voor de proef was op 28 februari 2010 tussen Helmond en Eindhoven een gedeelte van de A270 afgesloten. In totaal deden 100 auto’s mee aan de test. Op de ene baan reden 50 auto’s met de communicatieapparatuur van Clifford. Op de andere baan reden 50 auto’s zonder de technische snufjes. Vooraan reed een auto met het rijgedrag dat een spookfile veroorzaakt.

Het resultaat

Verwachting was dat de bestuurder door de communicatie sneller kon anticiperen en dat daardoor de verkeersstroom gelijkmatiger zou zijn, wat weer zou leiden tot een grotere wegcapaciteit. Of de verwachtingen uit zijn gekomen? Dat ziet u in het filmpje van de Demo A270 (zie film 2). Wilt u meer weten?
Op www.a270demo.nl leest u alles over het experiment.

Het oplossen van een spookfile

Film 1: Schokgolfeffect

Film 2: Demo A270