Connected Cruise Control

8 mei 2013

Minder files, meer verkeersveiligheid

Clifford werkt samen met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen om Connected Cruise Control (CCC) binnen een paar jaar te introduceren.

Vooruit kijken

Connected Cruise Control is een systeem dat de auto in staat stelt verder te kijken dan de auto direct voor hem. De bestuurder kan op die manier inspelen op de situatie die zich tot kilometers vóór zijn auto afspeelt. Zodra meerdere auto´s
dit doen, wordt de kans op kettingbotsingen en schokgolven die tot files leiden (doordat meerdere auto’s plotseling remmen) kleiner. De data wordt ingewonnen via UMTS/HSDPA-communicatie.

Hoogwaardige technologie

Dit CCC-project is onderdeel van het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems (HTAS) en heeft als doel met hoogwaardige technologische systemen de files te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. In het consortium zitten, naast Clifford, bedrijven als
NAVTEQ,
NXP, SAM.
Technolution,
TNO en de technische universiteiten uit
Delft,
Eindhoven en
Twente.